Ibnu Sina (Avicenna)

IBNU SINA adalah ilmuan dari kalangan islam yang lebih dikenali di Barat dengan nama “Avicenna” mempunyai nama lengkap Abu Ali al- Husein bin Abdullah  bin Ali bin Sina. Beliau merupakan seorang yang berbangsa Parsi. beliau hidup antara tahun 375-433 H, di desa Afshanah dekat kota Kharmaistan Propinsi Bukhara Afghanistan.(Kutipan Al-Qonun fi-thib hal.3 jilid 1 cetakan Beirut)

PELAJARAN PERTAMA IBNU SINA:

“Al-Quran, Ilmu adab, Ilmu fiqih, sastera, dan ilmu Mantiq (filsafat)” adalah Pelajaran pertama yang diterimanya. Beliau mulai belajar ilmu Al-Quran dan ilmu adab pada usia 5 tahun dan telah menghafal Al-Quran berumur 10 tahun. Dan ketika beliau meranjak dewasa beliau mulai mempelajari ilmu sastra, ilmu mantiq (filsafat) dan ilmu pengobatan. “Salah satu ilmu filsafat yang beliau pelajarinya adalah “Isaguji fi-ilmi mantiq” yaitu ilmu yang membahas tentang tata bahasa arab yang kontennya mengarah kepada ilmu Filsafat. (Al-Qonun fi-thib hal.3 jilid 1 cetakan Beirut)

Pada masa umurnya meningkat 15-18 tahun Ibnu Sina telah menjadi "Doktor ". Disamping itu, Ibnu Sina juga telah menguasai seluruh cabang ilmu pengetahuan yang ada pada waktu itu. Ilmu-ilmu agama seperti tafsir, fiqh, perbandingan agama (ushuluddin), tasawuf dan sebagainya sudah dikuasainya ketika baru berusia 10 tahun. Pada masa kecilnya, ia dibimbing dan dididik oleh Abu Abdullah Natili, seorang sahabat karib ayahnya, dan ayahnya sendiri. Antara bidang ilmu yang berjaya dikuasainya termasuklah dalam bidang falsafah, kedoktoran, geometri, astronomi, muzik, syair, teologi, politik, matematik, fizik, kimia, sastera dan kosmologi.

KARYA PERTAMA DI BIDANG ILMU:

Buku berjudul "Al-Majmu" adalah karyanya yang pertama yang kontennya mengadung pelbagai ilmu pengetahuan yang lengkap. Diprediksi usia beliau Pada saat itu berkisar antara 21-25 tahun, ketika dan ketika itu beliau berada di Kawarazm. Kemudian Beliau menulis buku-buku lain. Diantara Nama-nama buku yang pernah dikarang Ibnu Sina, termasuk yang berbentuk risalah ukuran kecil, dimuat dan di himpun dalam satu buku besar yang berjudul "Essai de Bibliographie Avicenna" yang dihasilkan oleh Pater Dominican di Kairo. Antara yang terkandung dalam buku tersebut termasuklah buku karangan yang amat terkenal yaitu Al-Qanun Fit – Tibb.

PENGGAMBARAN ANATOMI DAN FISIOLOGI:

Anatomi dan fisiologi dalam buku-buku beliau adalah “diskripsi analogi manusia terhadap sebuah dunia dan mikrokosmos (dunia kecil) terhadap alam semesta sebagai makrokosmos (dunia besar).Semisal sebuah gambaran “bahawa alam syurga (faradise) adalah berbentuk “spheric” (bulat) dan bumi berbentuk “square” (persegi) dan dan beliau menyamakan kepala dan kaki dalam sebuah diskrpsi analaoginya : “ Kepala berbentuk spheric (bulat) dan kaki berbentuk square (persegi). Dan beliau juga pernah mengatakan “bahwa terdapat empat musim dan 360 hari dalam setahun”, menunjukan bahwa manusia memiliki empat lengan, yaitu 2 lengan kaki dan 2 lengan tangan serta mempunyai 360 tulang sendi dalam keseluruhan. 
Yang lebih menarik lagi adalah perkataan beliau dalam masalah role position of anatomy. Beliau mengatakan bahwa Hati (heart) adalah ‘raja’-nya anggota, sementera paru-paru adalah ‘wakil’-nya. Leher merupakan “ ventilation cavity (rongga ventilasi’-nya). empedu sebagai “headquarters” markas pusatnya. Limpa dan perut sebagai ‘salvatory (tempat penyimpanan)’ sedangkan usus merupakan digestive system atau sistem pencernaan dan pembuangan

MEMPERKENALKAN SIRKULASI DARAH:

Didalam salah satu bukunya "Canon of Medicine" memuatkan statement yang tegas bahawa "darah mengalir secara continual dalam suatu perimeter dan tidak pernah berhenti". Namun ini belum dapat dianggap sebagai suatu penemuan tentang srikulasi darah oleh beberapa ahli, kerana bangsa cina belum dapat membedakan antara “urat-urat darah halus (Veins) dengan pembuluh nadi (arferies). Analogi tersebut hanyalah analogi yang didiskripsikan antara sebuah tempering darah dan siklus alam semesta, alterasi musim dan movement tubuh tanpa praktek secara empirik pada eksistensi yang sesungguhnya. 

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Ibnu Sina (Avicenna)"

Posting Komentar